Public relations (často uváděné pod zkratkou PR [čteno pí ár], toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“, ve starší prvorepublikové terminologii byl využíván pojem „vševztahovství“)

VŠEHOVZTAHOVSTVÍ – to je pojem, který si nechám vytesat na náhrobní kámen. Na PR se specializuji od vysoké školy (do té doby jsem ji dělala nevědomě/podvědomě). Mou výhodou je vysoká empatie a v podstatě neexistující sociální bubliny, které poté komunikaci s určitými skupinami mohou značně omezovat.
Když si sedneme (obrazně i doslova), vytvořím vám kompletní kampaň na míru. Zajistím veškeré formy propagace včetně té, co vidět jít nemá.
Zkušenosti mám s PR pro eshopy, obce, sportovní a kulturní organizace a skupiny, pohostinství a tak dále a tak dále.

* Jde o poměrně specifický obor, u kterého si v dnešní době už vybírám charakter spolupráce (děkuji předem za pochopení). Pružnost je fajn, ale Áňa má zásady, víme.*