Originální, nabízeným službám odpovídající firemní logo je důležitou součástí tváře společnosti. Při tvorbě loga se nejprve snažím dozvědět maximum informací o subjektu a stejně tak o cílové skupině zákazníků. Je velmi důležité, jak má ve výsledku působit a jedná se jak o složitost, „majestátnost“ tak i barevnost.

Každá událost či event by měla mít rovněž svou tvář. Pokud je ta tvář navíc líbivá, účastník si s větší pravděpodobností navlékne tričko s jejím logem i jinam než do postele (kde bývá méně nových potenciálních zákazníků)…

Nahoru a dolu
Zdravé tričko
Intersok s.r.o.